Lyn Lifshin

  Lyn Lifshin

 

Yüz yirmi beşten fazla kitap yazan ve dört kadın yazarlar antolojisinin editörlüğünü üstlenen Lifshin’in şiirleri, ABD’de birçok şiir ve edebiyat dergisinde ve kadınlar şair antolojilerinde yayımlandı. Lifshin; üniversite, kolej ve yüksekokullarda şiir ve nesir yazım dersleri verdi. Deriden Kurtul adlı kitabıyla kazandığı Jack Kerouac Ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanan şair, Lyn Lifshin: Camdan Olmayan adlı belgesel filme de konu oldu. Eserlerini ilk basan küçük yayınevlerine olan mutlak bağlılığı nedeniyle “Küçük Yayınevleri’nin Kraliçesi” olarak anılma ve “modern Emily Dickinson” olarak görülmektedir. 

Lyn Lifshin'in ödüllü kitabı Önce Işıktı 1999-2000’de Black Sparrow Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Meyankökü Kızkardeşi 2006 Şubatı’nda ve Bana Benzeyen Diğer Kadın Black Sparrow-David Godine tarafından 2006 Ekimi’nde yayımlandı. “Daha fazla özür yok” adlı şiiri, Alicia Ostriker tarafından “kadın poetika hareketinin en etkileyici dökümanları arasında” gösterildi. Şairler hakkında bir toplam üzerine çalışmaktadır. World Parade and Tsunami tarafından yayımlanacak olan Tüm Doğrular, Özellikle Yalanlar başta olmak üzere yayıma hazırladığı birçok kitabı bulunmaktadır.