Dylan Thomas

 Dylan Thomas

“Kelimelere aşık olduğu için” şair olduğunu söyleyen 1914 doğumlu Gallerli şair. “Karanlıktan aydınlığa ilerleme çabamın kişisel kayıtları” dediği şiirlerinde genellikle doğa, ölüm ve doğum temalarını işlemiştir. Kendisini hiçbir sanat akımına mensup olarak görmeyen Thomas’ın şiirlerinde sembolizm, sürrealizm ve romantizm akımlarının etkisi görülür. Şiir tekniğini bir mektubunda şöyle açıklar: “Önce bir imge oluştururum. Aslında oluşturmak doğru bir kelime değil, içimde bir imge oluşmasına duygusal anlamda izin veririm. Sonra da sahip olduğum entelektüel ve eleştirel birikimi bu imgeye uygular ve bu şekilde yeni bir imgeyi beslerim. Bu iki imgeyi çarpıştırıp bunlardan bir üçüncü ve dördüncü karşıt imgeler oluştururum. Sonra da bana dayatılan resmî sınırlar dahilinde tüm bu imgelerin çatışmasını izlerim.” Bundan yola çıkarak Thomas’ın imgelerin diyalektiğinden yola çıkarak yazdığını söylemek abes olmaz.

1953 yılında ölen şair yirminci yüzyılın en önemli Gallerli şairlerinden biri addedilir.