Anne Champion

 Anne Champion

 

Amerika’da birçok dergide şiirleri yayımlanmıştır. Amerikan Şairler Akademisi Ödülü’nü almış, Pushcart Ödülü’ne aday gösterilmiştir.

Western Michigan Üniversitesi’nde Davranışçı Psikoloji ve Yaratıcı Yazarlık eğitimi görmüş, Emerson College’de Şiir dalında yüksek lisans yapmıştır. Çeşitli üniversitelerde şiir ve yaratıcı yazarlık üstünde dersler vermektedir.